toan 8

194 kết quả phù hợp trong mục toan 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ẩn để biểu thức có nghĩa

Cho phân thức
Resized Image
a)Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
b)Rút gọn A.
c)Tìm x để A có giá trị bằng 4.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc nhất

a/ Giải phương trình
Resized Image
b/ Cho a,b,c khác nhau và khác 0 ,và

Resized Image
Tính giá trị biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập với số nguyên

Đa thức P(x) bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1
Giả sử P(1)=0 ; P(3)=0 ; P(5)= 0 . Hãy tính giá trị của biểu thức :
Q= P(-2)+7P(6)
Tìm tất cả các số nguyên n thoả mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao điểm 2 đường thẳng

Cho đoạn thẳng AB , gọi O là trung điểm của AB; vẽ về một phía của AB
các tia Ax và By cùng vuông góc với AB . Lấy điểm C trên Ax, lấy điểm D
trên By sao cho góc COD=90^{circ}
a) Chứng minh tam giác ACO đồng dạng với tam giác BOD
b) Chứng minh CD=AC+BD
c) Kẻ OM vuông góc với CD tại M . Gọi N là giao điểm của AD với BC
Chứng minh MN // AC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Cho hai số dương x và y thoả mãn x+y=1
a) Tính giá trị của biểu thức M= x(x+34) +y(y+34) +2xy +65
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
b) Rút gọn biểu thức A
c) Với giá trị nào của x thì A < 1/2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm tập xác định của biểu thức?
b) Rút gọn biểu thức K
c) Với giá trị nguyên nào của x để biểu thức K nhận giá trị nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a) Giải bất phương trình:
7 + 2x < 23 + 4x
b) Giải bất phương trình rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Resized Image

c) Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình vô nghiệm

Chứng minh phương trình sau vô nghiệm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - toán 8

Giải phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Tìm x

Resized Image
Làm tính chia , nhân:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho hàm số
Resized Image
. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ
.Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số

Tính đạo hàm các hàm số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên hàm số

Cho hàm số
1) Khảo sát sự biến tResized Imagehiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .(d) y=4x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức

Resized Image
a) Rút gọn M; b) Tính giá trị của M khi x = -5/2 c) Tìm x để M = x – 3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 8

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh AK và CH chia đường chéo BD thành 3 phần bằng nhau.
Bài 2: Cho Tam giác ABC. M là điểm bất kỳ trên BC. Các đường thẳng song song với AM vẽ từ B và C cắt AC và AB tại D và E.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

GiảI các phương trình- toán 8

GiảI các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1.Chứng minh rằng n^{3}+5n chia hết cho 6
2.Chứng minh đẳng thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đẳng thức sai

Trong các hằng đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay