toan 8

194 kết quả phù hợp trong mục toan 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử.

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình sau
a) 2x + 3 < 15
b) 4x – 3 < 6x + 11

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các pt sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số dư của biểu thức

Tìm số dư trong phép chia của biểu thức
( x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+2002 cho x2 +8x +12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

a) Cho x+y+z = 0 .Chứng minh x3 +y3 +z3 =3xyza
b) Rút gọn phân thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình- đại số 8

Giải các phương trình sau:
a) 5x + 5 = 2x + 3 b. 2x(x-3) + 6(x-3) =0
c. - 4x + 5 = -5x + 6. d. x+1 = 2( x+7).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện phương trình có 1 nghiệm

Tìm m để phương trình x( x –m ) = 0 chỉ có một nghiệm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 tam giác đồng dạng

Cho hình thang vuông ABCD ( = 900) , E là trung điểm của AD , AD = 2a .
a) CMR : DeltaABE đồng dạng với Delta DEC.
b) CM : AB .CD = 2a^{2}.
c) CM : BE là phân giác góc ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải các phương trình sau
1. 5x – 4 =2x + 11
2. 3x2 – 5x = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức M = frac{x+1}{x^{2}+x}
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định.
b. Rút gọn phân thức M
c. Tính giá trị của M khi x = frac{1}{2}
d. Tìm các giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện tính chia :( x2 – 2xy + y2 ) : ( y – x ) được kết quả là A. 2 B. -2 C. x – y D. y – x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình (x2 – 2x + 3)(x2 – 2x + 5) = 8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho biểu thức A=left ( frac{x-1}{x+1}-frac{2}{x-1}+frac{4}{x^{2}-1} 
ight )(x^{2}-4x+5)
a) Tìm x để A xác định
b) Rút gọn A
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: P = frac{x-3}{2x+1}.left ( frac{3x-1}{x^{2}-9}-frac{1}{3-x} 
ight )
a, Tìm điều kiện xác định của P.
b, Rút gọn P.
c, Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a, a^{2}-4+2ab+b^{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

Cho a,b,c thoả mãn:frac{3-a^{2}-5b^{2}}{2}=a+ab+b . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của S = a + b

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x4 + 2010x2 + 2009x + 2010

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc nhất

Giải các phương trình sau
a. 1+frac{2x-5}{6}+frac{3-x}{4} b. frac{x+2}{x-2}-frac{1}{x}=frac{2}{x^{2}-2x}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài Tập Ôn Tập Hình Học 8

Cho tam giác ABC , AB = 6cm , AC= 8cm , BC = 10cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC ; E và F lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC .

1/. Chứng minh Tam giác ABC vuông ;

2/. Tứ giác AEHF là hình gì ? giải thích vì sao ?;

3/. Tính EF;

4/. Chứng minh đẳng thức AE.AB = AF.AC ;

5/. Gọi O là giao điểm của AH và EF ; M, N lần lượt là trung điểm của BH , CH . Tính diện tích tam giác MON.< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay