toàn cầu hóa kinh tế

1 kết quả phù hợp trong mục toàn cầu hóa kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay