toán đại số 8

6 kết quả phù hợp trong mục toán đại số 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình- toán 8

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: x+3 > -2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 8

Gọi y(đồng) là giá tiền của một mặt hàng . Hãy viết biểu thức với biến y biểu thị, giá tiền của mặt hàng đó khi giảm giá 10% là y-y.10%=frac{9y}{10} (đồng)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính chất cơ bản của phân thức

Nêu tính chất cơ bản của phân thức
Áp dụng tính:frac{x^{2}-xy}{3x^{3}-3xy^{2}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng:
A. ax + b = 0 B. ax + b = 0 (a 0) C. ax + by = 0 D. ax^{2} + bx + c = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức P=x^{2}-2x+2< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay