Bài tập về Toán Đại Số

13 kết quả phù hợp trong mục Toán Đại Số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Câu 1.(3 điểm):

Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2.(2 điểm):
1) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển Resized Image
bằng 80.
2) Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất sao cho:
a) Ba quả cầu lấy ra cùng màu.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của các biểu thức

1 Tính giá trị của các biểu thức sau:

Resized Image

2 Tính x, y biết:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình- toán 8

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình

Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình?
Áp dụng giải bất phương trình sau: x+3 > -2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm

Tìm m để phương trình Resized Imagecó hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Cho phương trình x2 + (m – 2)x - m + 1 = 0.
a.Giải phương trình với m = 1.
b.Tìm m để phương trình có 1 nghiệm là x1 = 2. Tìm nghiệm còn lại.
c.Tính giá trị của biểu thức A=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+6x_{1}x_{2} theo m.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 8

Gọi y (đồng) là giá tiền của một mặt hàng . Hãy viết biểu thức với biến y biểu thị, giá tiền của mặt hàng đó khi giảm giá là ……………

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính chất cơ bản của phân thức

Nêu tính chất cơ bản của phân thức
Áp dụng tính:frac{x^{2}-xy}{3x^{3}-3xy^{2}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính a.\frac{1}{2}-\frac{2}{3}.(-\frac{4}{9})
b. 4\frac{5}{9}:(-\frac{5}{7})+\frac{49}{9}:(-\frac{5}{7})

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng:
A. ax + b = 0 B. ax + b = 0 (a 0) C. ax + by = 0 D. ax^{2} + bx + c = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức P=x^{2}-2x+2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập toán lớp 8 hay

Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi của Minh.Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi Minh.Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân đa thức với đa thức

Phát biểu nhân đa thức với đa thức:
Áp dụng: (xy - 1)(xy +5)= ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay