Toán hình

12 kết quả phù hợp trong mục Toán hình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

cho ba điểm A(1;1),B(2;0),C(3;4) Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều hai điểm B,C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hệ trục tọa độ

. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(-5;6), B(-4;-1), C(4;3).

a) Chứng tỏ A, B, C là ba đỉnh một tam giác. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm Q sao cho B là trọng tâm tam giác ABQ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 6


Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm.
a. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b. Vẽ tia Oy là tia đối của Ox; Lấy điểm C sao cho AC = 8cm. So sánh OC và OB.
c. Điểm C là điểm gì của đoạn thẳng BC? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tam giác đồng dạng

Cho hình thang ABCD, các tia bc và ad cắt nhau tại o. 1 đường thẳng song song với ab căt ad, bc lần lượt tại ad, bc tại e,f và chia hình thang lớn thàng 2 hình thang bằng nhau.

Đặt ab=a, ab=b. Chứng minh: EF=a^2+b^2/ 2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trung điểm của đoạn thẳng

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. MA= MB C. MA + AB = MB
B. MA + MB = AB và MA = IB D. Cả 3 câu đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

Cho ABC, biết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là: 2x + 2y – 9 = 0, Phương trình đường thẳng chứa đưòng cao AH là: 5x – 4y – 15 = 0, Phương trình đường thẳng chứa đường cao BH là: 4x + y – 12 = 0 Viết phương trình đường cao CH của ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d biết:
a) d đi qua điểm M(3;1) và có vtcp vec{u}(5;-3)
b) d đi qua điểm N(3;-2) và có vtpt vec{n}(2;3)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

toan8

cho tam giác abc vuông tại a , ab=6,ac=8;đường phan giac bd;tinh da va dc

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài toán chưa chắc các bạn và AD đã có đáp án

cho tứ giác nội tiếp ABCD. AB và CD kéo dài cắt nhau tại E. BC và AD kéo dài cắt nhau tại F. Tia phân giác của góc E cắt BC và AD tại M và P. Tia phân giác của góc F cắt AB và CD tại Q và N. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình thoi..................

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

toán hình 9 các bạn giúp mình với nha(2 câu)

1/Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Đường thẳng qua A vuông góc với AD cắt BC tại E . Đường thẳng qua A vuông góc với AB cắt CD tại F . gọi G là điểm đối xứng với A qua EF

a) CM tg EFGC nội tiếp
b) CM G thuộc (O) suy ra E,O,F thẳng hàng

2/Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Điểm P và Q lần lượt di động trên BC và CD sao cho góc PAQ bằng 45 độ. BD cắt AP ở M và cắt AQ ở N.

a) Chứng minh ABPN và ADQM nội tiếp (k cần làm câu này nhé)
b) Tính chu vi tam giác CPQ theo a
c) Tìm vị trí của P và Q để diện tích tam giác CPQ lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giup mjk gjaj bt nay .aj biet giai giup mink voi.dg can lam.cam on nhieu

Cho nửa đường tròn (o) đường kính BC và 1 điểm A nằm trên nửa dường tròn (A khác B và C ).Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC )trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A .Vẽ 2 nửa đường tròn đường kính HB và HC ,chúng lần lượt cắt AB và AC tại E và F.CMR:

a) AE.AB=AF.AC

b) EF là tiếp tuyến chung của 2 nửa đường tròn đường tròn đường kính HB và HC

c) Gọi I, K lần lượt là 2 điểm đối xứng với H qua AB và AC .Chứng minh 3 điểm I ,A ,K thẳng hàng

d) Đường thẳng IK cắt tiếp tuyến kẻ từ B của nửa đường tròn(o) tại M.chứng minh NC,AH,EF đồng quy.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA CHƯƠNG III - HÌNH HỌC 10 (Nâng cao)_2012-2013

Bài 1: (4đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;4) và đường thẳng (d1) có phương trình: x + 3y -1 = 0.

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng (d2) đi qua A và vuông góc với (d1).

b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng (d1)

Bài 2: (3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cới A(-3;1), B(2;1), C(-2;2).

a) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.

b) Tính số đo góc A của tam giác ABC.

Bài 3: (3đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 5.

a) Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C) tại điểm P(2;4).

b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(6;2) và cắt đường tròn (C) tại 2 điểm A, B sao cho AB bằng căn của 10< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay