toán học

38 kết quả phù hợp trong mục toán học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập Toán Hình lớp 8 khó, nhờ mọi người giúp đỡ.

cho ABC (AB < AC) có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

Gọi I là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HI, đường thẳng này cắt đường thẳng AB tại M và cắt đường thẳng AC tại N.

Chứng minh: MH = HN.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm thẳng hàng- toán 9

Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại D, E; P là một điểm nằm trong tam giác ADE; PB, PC theo thứ tự cắt DE tại M, N. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác PDN, PEM cắt nhau tại Q; gọi I, J lần lượt là giao điểm của AP với DE, BC. Chứng minh rằng:
a) IN . ID = IM . IE
b) A, P, Q thẳng hàng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 3cm; AD = 7cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng BC và BD.
b) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vì sao?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm x

Tìm x biết :
a) ( x + 1 ) : 4 = 12 b) 5x + 12 = 37

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minhTứ giác nội tiếp

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) và (O’) tại C và C’ . Đường thẳng AO’ cắt đường tròn (O) và (O’) tại D và D’ .
1. Chứng minh C, B, D’ thẳng hàng.
2. Chứng minh tứ giác ODC’O’ nội tiếp.
3. Đường thẳng CD và đường thẳng C’D’ cắt nhau tại M. Chứng minh tứ giác MCBC’nội tiếp .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n cuả các hàm số

Tìm đạo hàm cấp cuả các hàm sốa) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh:a) *.b) chia hết cho với mọi *.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy số

Chứng minh với mọi *:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng mình quy nạp toán học

a) Chứng minh rằng : b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh rằng với mọi số nguyên ta đều có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp quy nạp toán học

Chứng minh rằng với mọi số nguyên ta đều có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm cấp n

Bằng phương pháp quy nạp tìm đạo hàm cấp của hàm số .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp, với mọi *, ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy chứng minh

Cho .Hãy chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho .Chứng minh rằng:


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay