toán khối 8

3 kết quả phù hợp trong mục toán khối 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh hai số

So sánh hai số :

Resized Image

Tính

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số y = 0,5x - 2
a) Vẽ đồ thị của hàm số .
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 và tia Ox (kết quả được làm tròn đến phút)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay