toán lớp 10

23 kết quả phù hợp trong mục toán lớp 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm phân biệt của pt

Câu 1 ) . GiảI các bất phương trình sau:

Resized Image

Câu2 ) Tìm m để phương trình

Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho f(x) = mx^{2}-4mx+3
a) Giải phương trình f(x) = 0, khi m = 1
b) Tìm giá trị của m để f(x) < 0 với mọi x.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

a.Giải bất phương trình : 3x^{2}-4x-7< 0
b.Cho sinx= -2/3 với Tính cos (x – 60^{circ})
c. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

I.Giải phương trình:

Resized Image

II.Không dùng máy tính, giải hệ phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản và tính giá trị biểu thức

Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image

2).Chứng minh đẳng thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ẩn để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình :

Resized Image
a. Giải phương trình (1) khi m=1
b. Tìm m để (1) vô nghiệm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ dài tâm sai

Xác định các độ dài các trục, tiêu điểm, tâm sai và đường chuẩn của các elip có phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản biểu thức

Đơn giản biểu thức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Tìm m để hệ sau có nghiệm:

Khi đó hãy tìm nghiệm theo m.Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a) Giải và biện luận phương trình m^{2}x – m = x – 1.
b) Tìm m để phương trình (m – 3)x^{2} – 2mx + m = 0 có 2 nghiệm dương phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên của hàm số


Cho hàm số Resized Image có đồ thị (C).

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và đường thẳng (d) : .
c) Dựa vào đồ thị, xác định m để pt:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính chẵn lẻ của hàm số

a) Tìm tập xác định của hàm số .

Resized Image
b) Xét tính chẵn, lẻ của hàm số .Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính- đại số 10

Thực hiện các phép tính :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của điểm và đường thẳng

Cho hàm số y = -x2 + 4x
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hãm số đã cho
b. Hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y = -x + 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Trong mặt phẳng Oxy, cho parapol (P) : frac{1}{4}x^{2}. Vẽ đồ thị (P). 2. Xác định các giá trị của tham số m để đường thẳng (d):y=frac{1}{2}x+m^{2} cắt parabol (P) tại

hai điểm phân biệt A(x1;y1) và B(x2;y2) sao cho Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phường trình tham số

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
1) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
2) Viết phường trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình căn bậc hai

Giải phương trình :
1. cosx+cos^{2}x+sin^{3}x=0

2. 2sqrt{x^{2}-2x-1}+sqrt[3]{x^{3}-14}=x-2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính vận tốc của vật

Hai bến sông A và B cách nhau 60km. Một xuồng máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B, nghỉ 30phút tại bến B rồi quay trở lại đi ngược dòng 25km để đến bến C. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc quay trở lại đến bến C hết tất cả là 8giờ. Tính vận tốc xuồng máy khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc nước chảy là 1km/giờ.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay