toán lớp 12

13 kết quả phù hợp trong mục toán lớp 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2);B(2;-2;1);C(-2;0;1)
a,Viết phương trình mặt phẳng (A,B,C)
b,Tính diện tích tam giác ABC và chiều cao hạ từ A của tam giác.
c,Tìm điểm M thuộc mặt phẳng:2x+2y+z-3=0 sao cho
MA=MB=MC
d,viết phương trình mặt phẳng chứa BC và song song với OA

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Cho hàm số:
a) Tính y{}' Resized Image
b) Giải bất phương trình y{}'\geq 2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa 2 đường thẳng

Trong không gian có hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A, B, C, D thoả mãn:
A(5; 1; 3) B(1; 6; 2) C(5; 0; 4)

a) Chứng minh AC và BD chéo nhau.
b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD.
c) Viết phương trình đường thẳng AC, phương trình mặt phẳng (BCD).
d) Tính: - Góc giữa 2 đường thẳng AC và BD.
- Góc giữa đường thẳng AC và (BCD).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc ba

Giải các hệ phương trỡnh sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Resized Image

trên đoạn [-1;2]
2) Giải bất phương trỡnh:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên bằng a và mặt chéo SAC là tam giác đều.
1) Tìm tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
2) Qua A dựng mặt phẳng (alpha) vuông góc với SC. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (alpha) và hình chóp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của elip

a. Cho đường tròn (C):

Resized Image
Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (C) với trục Ox.
b. Lập phương trình chính tắc của elip có tiêu điểm F(2;0) và đi qua điểm M( ).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng

Cho đường thẳng d có phương trình tham số:

Resized Imagea. Viết phương trình đường thẳng di qua M(2:4) và vuông góc với d.
b. Tìm M’ đối xứng với M qua đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh dãy số có giới hạn hữu hạn

Cho dãy số (un) được xác định bởi

Resized Image
Chứng minh rằng dãy số (un) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó..

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích hình phẳng

Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y=2x-x^{2} và y=0
a) Tính diện tích hình phẳng D.
b) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi quay D xung quanh trục Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tâm đường tròn

1. Trong mp Oxy , cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(1; 0) , B( 2:0)
Và giao điểm I của hai đường chéo AC và BD thuộc đường thẳng d: y = x. Tìm tọa độ các đỉnh C và D.
2. Trong không gian Oxyz, Cho hai mp

Và điểm A( -1;1;1). Mặt cấu (S) tâm I đi qua A , tiếp xúc với (P¬¬1) và (P2) . Chứng minh I thuộc một đường tròn cố định, tìm tâm và bán kính của đường tròn đó.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của khối chóp

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với
(ABCD) . Gọi M,N lần lượt la trung điểm của SA và BC, góc giữa MN và (ABCD) bằng 60^{circ}.
Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và d(MN,BD).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị

Cho hàm số y=x^{4}-3mx^{2}+3m+1
1. Khảo sát và vẽ đồ thị ( C ) khi m = 1
2. Tìm các giá trị của m để ( Cm) có cực trị nằm trên các trục tọa độ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay