toán lớp 7

12 kết quả phù hợp trong mục toán lớp 7
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = ( x + 1 ) ( x + 4 ) ( x + 5 ) ( x + 8 )
b) Cho x + 2y = 5 ; Chứng minh x2 – 9 y2 45

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi của tam giác

Một vật chuyển động trên các cạnh của tam giác đều. Trên cạnh thứ nhất vật chuyển động với vận tốc 5m/s.Trên cạnh thứ hai,vật chuyển đ6ọng với vận tốc 4m/s.Trên cạnh thứ ba, vật chuyển động với vận tốc 3m/s.Biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên cạnh thứ nhật và cạnh thư hai nhiều hơn thời gian chuyển động trên cạnh thứ ba là 7 giây.Tính chu vi tam giác đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn thức đồng dạng

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ hai đơn thức của hai biến x, y có bậc 5 đồng dạng với nhau, có hệ số khác nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức- đại số 7

Tính giá trị biểu thức:
A=3x+8xy+3y với x+y=4/3; xy=-2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Giáo viên theo dõi thời gian giải 1 bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại trong bảng sau ( tất cả hs cùng làm được)

Resized Image
a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?
b. Lập bảng tần số và nhận xét?
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Toán lớp 7

Cho tam giác ABC vuông ở C có góc A bằng 60độ. Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E. Kẻ BD vuông góc với tia AE (D thuộc tia AE). Chứng minh

a)AC=AK

b)AE là đường trung trực của đoạn thẳng CK

c) KA=KB

d) AC=EB

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của đa thức

Cho hai đa thức

Resized Image
a) Tính P + Q
b) Tính P – Q

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép tính

Thực hiện phép tínhResized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tung độ của một điểm

a) Vẽ đồ thị hàm số y=-4x
b) Tìm tung độ của điểm M biết rằng M thuộc đồ thị hàm số trên và M có hoành độ là -1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ số đạo hàm

Hệ số a của hàm sốy = 2x là:
A. 2x B. 2 C.1 D. -2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

biểu thức đại số

cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c biết f(0), f(1), f(3) là số nguyên. CMR f(x) là số nguyên với mọi x< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay