toán lớp 8

28 kết quả phù hợp trong mục toán lớp 8
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị m để phương trình vô nghiệm

Cho hệ phương trình
Resized Image
Với m=-2 , giải hệ phương trình
Xác định giá trị của m để hệ phương trình trình vô nghiệm.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Bài 1. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC và lần lượt cắt AB và Ac tại E và F.
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi.
c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì? điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông?
Bài 2. (1 điểm)
Rút gọn biểu thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức (Toán lớp 8)

Bài tập thi HSG toán lớp 8, chứng minh bất đẳng thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình loga

Giải các phương trình sau :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một xí nghiệp sản xuất một số sản phẩm dự định trong 20 ngày. Nhưng khi làm đã tăng năng xuất thêm 5 sản phẩm mỗi ngày. Bởi vậy chỉ trong 18 ngày xí nghiệp đã hoàn thành số sản phẩm đã giao mà còn vượt mức 24 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà xí nghiệp dự định sản xuất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của x

Tìm x biết (x-1)(x+2) = 0 :
a, x=1 b, x=-2 c, x=1và x=-2 d, x = -1 và x=2


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai đường thẳng song song

Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=2x-5 ?
A (-2; -1) ; B. (0; -5) ;
C (3; 2) ; D. Cả ba điểm A, B và C
Câu 2: Hai đường thẳng y = ax + b và y = a'x + b' (a, a\neq'0) được gọi là song song nếu :
A) a = a' C) a = a' và b = b'
B) a \neqa' D) a = a' và b \neq b'

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn A.frac{2}{x}-3=0 B. x-y = 0 C. 0x + 1 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai(toán 8)

Giá trị x = 4 là nghiệm của phương tình nào sau đây:

A. - 2,5x = 10 B. 3x -1 = x + 7 C. x2+ x = 0 D. 2x - 5 = 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Phương trình 2x - 2 = x - 5 có nghiệm x bằng:

A. -7 B. C. -3 D. 7

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích vế trái của phương trình x2+ 3x + 2 = 0 thành nhân tử, ta được:

A. (x - 1)(x +2) = 0
C. (x +1)(x -2) = 0 B. (x + 1)(x +2) = 0
D. (x - 1)(x -2) = 00
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nghiệm phương trình bậc nhất 1 ẩn

Một phương trình bậc nhất 1 ẩn luôn :
A.Vô nghiệm B.Có 1 nghiệm C.Có vô số nghiệm D. có 2 nghiệm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỷ số diện tích tam giác

ABCD là hình chữ nhật có AB //CD, AB = 2CB. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo BD tại H. Trên HB lấy điểm K sao cho HK = HA. Từ K kẻ đường thẳng song song với AH cắt AB tại E.
a. Chứng minh E là trung điểm AB.
b. Lấy M trung điểm DE, tia AM cắt DB tại N, cắt DC tại P
Tính tỷ số diện tích tam giác AND với diện tam giác PMD?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: P = P=left ( frac{x^{4}+x^{2}+4x+1}{x^{2}-1}-frac{x-1}{x+1}+frac{x+1}{x-1} 
ight ).frac{x(x+1)-(1+x)}{x^{3}-1}
a. Tìm x để P xác định.
b. Rút gọn P.
c. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay