toán lớp 9

30 kết quả phù hợp trong mục toán lớp 9
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

1.Cho pt : x^{2}-20x-8=0. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt đã cho (Với x1 > x2)
Tính giá trị biểu thức
Resized Image
2 : Giải HPT :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm

(Oxy) cho (P): y = 2x2 và (d): y = 4x + 6 . Gọi E là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng - 2. Gọi F, G là các giao điểm của (d) và (P) , biết F có hoành độ âm , G có hoành độ dương . Vẽ hình bình hành EFGH.
Xác định tọa độ điểm H . CM điểm H không thuộc (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

A. Tìm các giá trị nguyên x, y thoả mãn đẳng thức
Resized Image
B. Giải hệ phương trình:
x2 – y2 = 4x – 2y -3
x2 + y2 =5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho biểu thức

Resized Image
a. Rút gọn A.
b. Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - đại số 9

Giải phương trình:

Resized Image
Cho phương trình

Resized Image1) Tìm m để phương trình có nghiệm x1 = 2, khi đó tìm x2.
2) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm x1, x2 hãy lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập toán 9 hay

y= x2 +1 và (D) y= x +7
1/Vẽ (P) và (D) trong cùng hệ trục tọa độ rồi tìm giao điểm của P và D bằng phép tính
2/ Cho P2 = (x-m)2 + m-2 . Định m đề P2 luôn cắt (D) tại 2 điểm phân biệt và P2 không cắt P1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Gỉai các phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đại số 9 hay

Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn abc < 1. Chứng minh rằng :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của tam giác

Cho hình vuông ABCD cạnh a .Trên cạng BC lấy điểm E ( E khác B và C),trên cạnh CD lấy điểm F sao cho góc EAF = 45^{circ}.Đường chéo BD cắt AE , AF lần lượt tại H và G.
a. Gọi I là giao điểm của EG và FH.Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác AEF
b.Chứng minh rằng GHEF không đổi.
c.Đường thẳng AI cắt EF tại K.Chứng minh hai đường thẳng BK và HF song song.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF khi E thay đổi trên đoạn BC ( E khác B ,C) , F thay đổi trên đoạn CD thỏa điều kiện góc EAF = 45^{circ}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 4 nghiệm phân biệt

a.Giải phương trình x2 -2x|x-2|+ 4 = 0
b.Cho phương trình

Resized Image( m là tham số).

Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt x1, x2 ,x3 , x4 thỏa mãn

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức căn bậc hai

a. Rút gọn biểu thức :

Resized Image
b. Cho hai số dương thỏa mãn điều kiện
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giảibàitoánbằngcáchlậphệphươngtrình
Hai độicôngnhâncùng đào một con mươngtrong 18 ngàythì xong. Nếu đội 1 đào mộtmìnhtrong 10 ngàyrồi đội 2 đào tiếpmộtmìnhtrong 30 ngàythì xong con mương. Hỏinếumỗi đội đào mộtmìnhthì saubaolâusẽ đào xong con mương?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giảihệphươngtrình- toán 9

Giảihệphươngtrình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho hai hàm số y =x^{2} và y = x + 2 có đồ thị lần lượt là (P) và (d)
1) Vẽ (P) và (d) lên trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy
2) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (d)
3) Gọi A, B là các giao điểm của (P) và (d) .Tính diện tích tam giác AOB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức :

Resized Image

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
2) Rút gọn biểu thức A .
3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của một điểm

Cho hàm số y= ax+b (d) xác định a,b biết:
a.(d) // (d’) y= -2x+3 và đi qua A(1;2)
b.Vẽ đồ thị của hàm số y=2x -3 (d1)
c. Đường thẳng y=1 cắt (d2) tại M .tìm tọa độ của M

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm sô đồng biến

Hàm số bậc nhất nào sau đây là hàm sô đồng biến:

A y=-2x+1 B y =-x+2 C y=3-x D y= -1+2x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Căn bậc 2 số học của 9

Căn bậc 2 số học của 9 là:

A 3 B-3 C ± 3 D 81< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay