toàn quốc kháng chiến

2 kết quả phù hợp trong mục toàn quốc kháng chiến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian bùng nổ toàn quốc kháng chiến

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ vào ngày tháng, năm no ?
a- 23/9/1946 b- 23/11/1944
c- 19/12/1945 d- 19/12/1945

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiếm” vào ngày tháng, năm nào ?
a- 19/12/1946 b- 22/12/1944
c- 02/9/1945 d- 23/9/1945< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay