tốc độ góc

3 kết quả phù hợp trong mục tốc độ góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động tròn đều

Câu 1:
a. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
b. Một ô tô chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của ô tô ?
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều với dòng nước, vận tốc của thuyền so với nước là 18km/h. Vận tốc chảy của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. Xác định vận tốc của thuyền đối với bờ sông ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ góc của bàn tròn

Một bàn tròn có bán kính 0,5m đang quay tròn xung quanh trục đối xứng của nó có mômen quán tính là I=2kgm^{2}. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05rad/s thì người ta đặt nhẹ nhàng một vật có khối lượng m = 0,2kg vào mép bàn và dính ở đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay sức cản của môi trường. Tốc độ góc của bàn lúc đó là:
A. 2rad/s B. 2,05rad/s C. 0,25rad/s D. 1rad/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động năng của đĩa tròn

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5m. Khối lượng m = 1 kg quay đều với tốc độ góc omega=6rad/s quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa. Động năng của đĩa đối với trục quay đó là :
A. 1,125 J B. 0,125 J C. 2,25 J D. 0,5 J< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay