tốc độ

36 kết quả phù hợp trong mục tốc độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động tròn đều

Câu 1:
a. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
b. Một ô tô chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của ô tô ?
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều với dòng nước, vận tốc của thuyền so với nước là 18km/h. Vận tốc chảy của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. Xác định vận tốc của thuyền đối với bờ sông ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính biên độ của dao động

Một con lắc lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài ban đầu l_{0} = 25cm và độ cứng k =100N/m. Đầu trên 0 của lò xo được giữ cố định, người ta treo vào đầu dưới 1 vật có khối lượng
m =100g.
1, Tìm độ dài lò xo khi treo vật.
2, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
a, viết phương trình dao động của vật. Biết trong quá trình dao động vật có vận tốc cực đại v_{max} = 126,5 cm/s, cho g =10m/s2.
b, Nếu có vật khác cùng tham gia dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với vật trên và có phương trình dao động là x2 = 3 cos( t) cm thì dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm thời gian rơi tư do

Một chất điểm khối lượng m=200 g rơi tự dờt độ cao h = 20m, sau đó rơi vào trong một chất lỏng có lực cản môi trường tỉ lệ thuận vs tốc độ của vật vs hệ số tỷ lệ k = 0,2 kg/s
a)Tìm thời gian rơi tư do, vận tốc của chất điểm khi chạm mặt chất lỏng
b)tìm quãng đường mà vật đi được trong chất lỏng đến khi vận tốc
không đổi,công của lực cản môi trường trên đoạn đường đó

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta

Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta (đơn vị: %)

Resized Image

a. Qua bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ đường biểu hiện tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005.
b. Hãy nhận xét sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng GDP từ giai đoạn 1975-1980 đến 2005 và cho biết nguyên nhân.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương

Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không là c = 3.108m/s. Kim cương có chiết suất n = 2,42. Vận tốc ánh sáng truyền trong kim cương là:
A. 242 000km/s. B. 72 600km/s.
C. 124 000km/s. D. 124 000m/s.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tốc độ chuyển động của electron

Một electron chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 30 cm dưới tác dụng của một từ trường đều có B = 9.10-4 T. Hãy xác định:
a/ Lực lorenxơ tác dụng lên electron.
b/ Tốc độ chuyển động của electron.
c/ Chu kỳ chuyển động của electron

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín

Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?
A. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
B. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
C. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
D. Máu chảy trong hệ động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tốc độ bay hơi của chất lỏng

a. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b. Hãy nêu những đặc điểm về nhiệt độ sôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực hãm tác dụng

Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:
a) 800 N. b) 800 N. c) 400 N. d) -400 N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ bay của bóng

Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng :
a) 0,008m/s b) 2m/s c) 8m/s d) 0,8m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính lực và độ lớn

Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng:
A. 1000N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng
B. 500N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng
C. 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng
D. 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hướng chuyển động của vật

Tác dụng của lực đã làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật khi
A. đá quả bóng lăn trên sân cỏ
B. quả bóng sau khi đập vào bức tường
C. thả viên bi lăn trên máng nghiêng
D. treo quả nặng vào đầu lò xo

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính quãng đường đi

Một người đi xe đạp trong một nửa quãng đường đầu với tốc độ v1 = 12km/h và nửa quãng đường còn lại với tốc độ v2 = 20km/h. Tốc độ trung bình của người đó trên cả quãng đường là
A. 15km/h B. 16km/h C. 11km/h D. 14km/h.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ trung bình

Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường trên đoạn đường dài 4,8km hết 20 phút. Tốc độ trung bình của bạn An là:
A. 3m/s B. 4m/s C. 5m/s D. 6m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chuyển động thẳng đều là

Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 0,2km là
A. 50s B. 25s C. 10s D. 40s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm chuyển động đều

Chuyển động đều là
A. chuyển động của một vật đi được những quãng đường khác nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.
B. chuyển động của một vật có tốc độ không đổi theo thời gian
C. chuyển động của một vật mà tốc độ thay đổi theo thời gian.
D. chuyển động của một vật đi được những quãng đường khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đơn vị đo tốc độ

Tốc độ không có đơn vị đo là
A. km/h. B. m/s. C. km/phút. D. km.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ lớn của tốc độ

Độ lớn của tốc độ cho biết
A. quãng đường dài hay ngắn của chuyển động
B. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động
C. thời gian dài hay ngắn của chuyển động
D. thời gian và quãng đường của chuyển động

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ tăng trưởng nghành trồng trọt

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%). Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.
b) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính tốc độ góc của bàn tròn

Một bàn tròn có bán kính 0,5m đang quay tròn xung quanh trục đối xứng của nó có mômen quán tính là I=2kgm^{2}. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05rad/s thì người ta đặt nhẹ nhàng một vật có khối lượng m = 0,2kg vào mép bàn và dính ở đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay sức cản của môi trường. Tốc độ góc của bàn lúc đó là:
A. 2rad/s B. 2,05rad/s C. 0,25rad/s D. 1rad/s< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay