tôm

12 kết quả phù hợp trong mục tôm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? Lớp vỏ kitin giàu can xi và sắc tố của tôm có ý nghĩa gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của con tôm sông

1 Trình bày cấu tạo ngoài của con tôm sông ? (1.5đ).
2. Vì sao con mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp? (1.5đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng giữ thăng bằng vào ôm trứng của tôm

Bơi, giữ thăng bằng và ôm trứng, đó là chức năng của bộ phận phụ nào ở tôm?
a/Các chân bụng b/Các chân ngực
c/2 đôi râu d/Tấm lái

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của cơ thể tôm

Cơ thể tôm gồm:
a/ 2 phần: Phần đầu và phần ngực
b/ 2 phần: Phần Ngực và phần bụng
c/ 2 phần: Phần Đầu – ngực và phần bụng
d/ 3 phần: phần đầu, phần ngực và phần bụng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày tình hình sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.Giải thích vì sao ở đay phát triển mạnh nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan hô hấp của tôm sông

Cơ quan hô hấp của tôm sông là?
A. Mang B. Phổi C. Da D. Ống khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hô hấp của tôm

a. Hô hấp ở châu chấu khác với tôm như thế nào? b. Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng chấu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những lớp giáp xác có giá trị

Những giáp xác nào sau đây được coi là có giá trị hàng đầu trong các giáp xác thương phẩm:
a- Tôm hùm, cua nhện b- Cua đồng, tôm ở nhờ c- Tôm sông, ghẹ d- Cua biển, tép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian cho tôm cá ăn

Thời gian cho tôm cá ăn:
a. 9
ightarrow10h
b. 7
ightarrow 8h
c. 5
ightarrow 6h
d. 11
ightarrow12h

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại thức ăn của tôm

Thức ăn của tôm cá có 2 loại:
a. Thức ăn tinh
b. Thức ăn thô
c. Thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo
d. a và b đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hô hấp của tôm

Tôm hô hấp bằng:
A Mang B Phổi
C Da D Gốc râu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thức ăn được tiêu hóa ở tôm

Thức ăn đươc tiêu hoá ở dạ dày của tôm nhờ Enzim tiết ra từ:
A Mật B Gan
C Ruột D Tuỵ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay