Tổng các số hạng của 1

17 kết quả phù hợp trong mục Tổng các số hạng của 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tổng vô hạn

a)Tính các tổng vô hạn:b) Tìm dạng phân số của số thập phân vô hạn tuần hoàn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính theo S,T tổng

Giả sử , . Biết rằng: a) Hãy tính theo theo .b) Tính theo tổng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tính tổng cấp số nhân vô hạn

a) Lập công thức tính tổng cấp số nhân vô hạn có công bội b) Tìm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ:

Giải hệ:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng sau

Tính tổng sau: (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tổng:

Tìm tổng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiệu giữa số hạng cuối và số hạng đầu là 30. Tìm cấp số đó

Một cấp số cộng có 11 số hạng. Tổng các số hạng là 176. Hiệu giữa số hạng cuối và số hạng đầu là 30. Tìm cấp số đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng các bình phương của chúng bằng 166

Bốn số lập thành 1 cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tìm bốn số đó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng 10 số hạng đầu của mỗi cấp số cộng dưới đây

Tính tổng 10 số hạng đầu của mỗi cấp số cộng dưới đây, biếta) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho cấp số cộng Tìm số hạng đầu tiên và công sai Tính tổng số của 20 số hạng đầu tiên

Cho cấp số cộng thỏa mãn .a) Tìm số hạng đầu tiên và công saib) Tính tổng số của 20 số hạng đầu tiênc) Tính tổng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho cấp số nhân Tìm số hạng đầu tiên và công bội

Cho cấp số nhân thỏa mãn .a) Tìm số hạng đầu tiên và công bộib) Tính tổng số của 10 số hạng đầu tiênc) Tính tổng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một cấp số nhân có 9 số hạng biết

Trong một cấp số nhân có 9 số hạng biết . Tính công bội và tổng các số hạng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng

Tính tổng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng 1+2+3+...+n

Tính tổng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay