Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên ta có:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Cho điểm nằm trong tam giác sao cho . Chứng minh rằng:a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

tấm thẻ đánh số từ đến . Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tìm xác suất để tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm xác suất để người mua trúng thưởng

Trong vé số có vé số trúng thưởng , vé trúng thưởng , và vé trúng thưởng . Một người mua ngẫu nhiên ba vé.1) Tìm xác suất để người mua trúng thưởng .2) Tìm xác suất để người mua trúng thưởng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác có góc bằng 60

Cho tam giác thỏa mãn: .Chứng minh tam giác có góc bằng hoặc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất trong hai trường hợp sau:

Cho một hộp đựng viên bi, trong đó có viên bi màu đỏ, viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên một lần viên bi. Tính xác suất trong hai trường hợp sau:1) Lấy được viên bi màu xanh.2) Lấy được ít nhất viên bi màu xanh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức

Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức biết rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình : Tìm tổng các nghiệm của phương trình sau trên đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm

Tìm để:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm

Tìm biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức:

Chứng minh đẳng thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu đường chéo trong 1 đa giác lồi

a) Có bao nhiêu đường chéo trong 1 đa giác lồi cạnh?b) Một đa giác lồi có bao nhiêu cạnh để số đường chéo bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu cách chia n vật khác nhau

Có bao nhiêu cách chia vật khác nhau thành nhóm mà nhóm thứ nhất có vật, nhóm thứ hai có vật..., nhóm thứ vật và hai nhóm bất kì không chứa vật nào chung?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có bao nhiêu đường thẳng mà mỗi đường thẳng đi qua 2 trong 7 điểm nói trên

Cho 7 điểm trên mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng:
a) Có bao nhiêu đường thẳng mà mỗi đường thẳng đi qua 2 trong 7 điểm nói trên?
b) Có bao nhiêu tam giác với mỗi đỉnh là 3 trong 7 điểm nói trên?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của a thì biểu thức không phụ thuộc giá trị của x

Cho biểu thức: Với giá trị nào của thì biểu thức không phụ thuộc giá trị của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi có bao nhiêu từ Anh ngữ gồm 6 mẫu

Mẫu tự Anh có 26 chữ cái trong đó có 5 nguyên âm . Hỏi có bao nhiêu từ Anh ngữ gồm 6 mẫu tự trong đó có 2 nguyên âm phân biệt và 4 phụ âm phân biệt?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình (1) có nghiệm trong

Cho phương trình : a) Giải phương trình khi b) Xác định để phương trình có nghiệm trong
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác ABC không có góc vuông nào. Chứng minh:

Cho tam giác không có góc vuông nào. Chứng minh:a) b)


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay