Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

2999 kết quả phù hợp trong mục
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có hệ thức:

Chứng minh rằng trong tam giác ta có hệ thức:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có

Chứng minh rằng trong tam giác ta có: Từ đó, suy ra nếu đều nhọn, nếu vuông và nếu tam giác có một góc tù.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm n sao cho

Tìm sao cho:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau:a) b) c) Tìm thỏa mãn phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số

Cho tập A = {}.a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi số luôn có mặt hai chữ số 1 và 7?b) Trong các số tìm được ở câu a) có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 7 đứng kề nhau, chứ số 1 bên trái chữ số 7?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số

Cho tập A = {} Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau và mỗi số chứa chữ số 5? Trong các số đó , có bao nhiêu số không chia hết cho 5.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình (1) với m= 3

Cho phương trình : a) Giải phương trình với b) Tìm để phương trình có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số

Cho tập A = {}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau và trong đó phải có mặt chữ số 5.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

số học sinh trong nhóm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 30 Chứng minh

Một lớp học có học sinh. Thầy giáo chọn ra một nhóm học sinh và một học sinh trong nhóm làm nhóm trưởng (số học sinh trong nhóm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 30). Gọi S là số cách chọn . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho a ABC vuông tại A Tính

Cho vuông tại , có đường cao . Tính nếu biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác suất để tập A được chọn khác rỗng

Cho tập A có 12 phần tử. Chọn ngẫu nhiên một tập con của A. Tính xác suất để tập A được chọn khác rỗng và có số phần tử là một số chẵn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức: với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho đa thức Hãy tính

Cho đa thức . Giả sử ta viết lại : Hãy tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức: với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy tìm số hạng là số nguyên trong khai triển nhị thức

Cho là số nguyên dương thỏa mãn điều kiện : . Hãy tìm số hạng là số nguyên trong khai triển nhị thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng:

Với là ba góc của một tam giác, chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính xác suất của các biến số:

tấm bìa như nhau được đánh số từ đến . Rút ngẫu nhiên tấm và xếp theo thứ tự từ trái sang phải.a) Mô tả không gian mẫu.b) Tính xác suất của các biến số:A:" Số thu được là số chẵn"B:" Tổng các số trên các tấm bìa là "
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tổng sau:

Tính các tổng sau: a. b. c.


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay