trắc nghiệm sinh học 10

3 kết quả phù hợp trong mục trắc nghiệm sinh học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia nhân trong nguyên phân

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?
a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ cuối , kỳ giữa
b. Kỳ sau ,kỳ giữa ,Kỳ đầu , kỳ cuối
c. Kỳ đầu , kỳ giữa , kỳ sau , kỳ cuối
d. Kỳ giữa , kỳ sau , kỳ đầu , kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân chia của kì trung gian

Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :
a. 1 pha c. 3 pha
b. 2 pha d. 4 pha

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng xảy ra ở quang hợp

Hiện tượng xảy ra ở quang hợp mà không có ở hoá tổng hợp là :
a. Có sử dụng năng lượng của ánh sáng
b. Sản phẩm tạo ra cacbonhidrat
c. Nguồn cacbon sử dụng cho quá trình là CO2
d. Xảy ra trong tế bào sống< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay