trái đất tự quay

2 kết quả phù hợp trong mục trái đất tự quay
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vận động tự quay của trục trái đất

a. (1 điểm) Vận động tự quay quanh trục của trái đất đã sinh ra những hệ quả địa lý nào? hãy trình bày những hệ quả đó.
b. (1 điểm) Một điện tín đánh từ Huế (Việt Nam – múi giờ số 7)lúc 7 giờ ngày 20/4/2008, một giờ sau trao cho người nhận tại Oasintơn (Hoa Kỳ – múi giờ số 19).Hỏi người nhận vào thời điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian trái đất tự quay quanh trục

Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào ? Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục được quy ước là bao nhiêu giờ ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay