trái đất

44 kết quả phù hợp trong mục trái đất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự vận động của Trái Đất quanh trục

a/ Trình bày sự vận động của Trái Đất quanh trục?
b/ Sự vận động của Trái Đất quanh trục sinh ra những hệ quả cơ bản nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

a/ Trình bày sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời?
b/ Giải thích vì sao khắp mọi nơi trên trái đất có hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự chuyển động của trái đất

a/ Trình bày sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời?
b/ Giải thích vì sao khắp mọi nơi trên trái đất có hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp vỏ trái đất

Câu1: Vì sao lớp vỏ trái đất có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất?(0,5đ)
Câu 2: kinh tuyến gốc là đường nào?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình chuyển động trái đất quay

Nêu quá trình chuyển động trái đất quay quanh trục? Vì sao sự chuyển động quanh trục của trái đất lại sinh ra hiện tượng ngày đêm khắp nơi trên trái đất?(

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo bên trong của trái Đất

Cấu tạo bên trong của trái Đất gồm mấy lớp ?Nêu đặc điểm của mỗi lớp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích hiện tượng ngày đêm

a. Tại sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất ?
b. Vào ngày 22 tháng 6, độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào trên Trái Đất ở các vị trí: Xích đạo, Chí tuyến, Vòng cực và Cực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh thời tiết và khí hậu

Câu 1 (7đ): Hãy nêu và so sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu? Cho ví dụ?
- Em hãy thể hiện các đới khí hậu của Trái Đất trên hình tròn?
Câu 2 (3đ): Sông là gì? Sông khác Hồ như thế nào?
Một hệ thống sông bao gồm những bộ phận nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vận động tự quay của trục trái đất

a. (1 điểm) Vận động tự quay quanh trục của trái đất đã sinh ra những hệ quả địa lý nào? hãy trình bày những hệ quả đó.
b. (1 điểm) Một điện tín đánh từ Huế (Việt Nam – múi giờ số 7)lúc 7 giờ ngày 20/4/2008, một giờ sau trao cho người nhận tại Oasintơn (Hoa Kỳ – múi giờ số 19).Hỏi người nhận vào thời điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc sống dân cư ở đảo châu Đại Dương

Cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương đang bị đe dọa bởi :
a. Nạn ô nhiễm biển b. Bão nhiệt đới
c. Mực nước biển dâng cao do Trái Đất nóng lên d. Tất cả đều đúng .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thước của trái Đất

Nêu hình dạng, kích thước của trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vở Trái Đất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương nào

Châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu trên trái Đất ? chọn các đáp án đúng nhất?
a. Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu đông , tiếp giáp với ba đại dương lớn là : Thái Binh Dương, Bắc Băng Dương, và Ấn Độ Dương
b. Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây , tiếp giáp với ba đại dương lớn là : Thái Binh Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương
c. Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây, tiếp giáp với ba đại dương lớn là : Thái Binh Dương, Bắc Băng Dương, và Ấn Độ Dương.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính cảm ứng từ

Một vòng dây dẫn tròn bán kính R = 10cm nằm trong mặt phẳng thẳng đứng.Ở tâm vòng dây ta đặt một kim nam châm nhỏ có thể quay tự do quanh một trục thẳng đứng trên một bản chia độ .Ban đầu kim nam châm nằm theo phương Nam- Bắc của từ trường Trái Đất ,mặt phẳng vòng dây song song với trục kim.
a.Cho dòng điện I=4A qua dây ,kim nam châm quay góc alpha =45^{circ} Tính cảm ứng từ BĐ của tử trường trái đất tại nơi làm thí nghiệm
b.Khi dòng điện I1 qua dây alpha =60^{circ} .Tính I1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều

Thuỷ triều là gì? Nguyên nhân sinh ra thuỷ triều?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ngày và đêm

a/ Tại sao có hiện tượng ngày và đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất ? (SGK Địa Lí 6, trang 24, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
b/ Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời là bao nhiêu ?
(SGK Địa Lí 6, trang 25, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Có hiện tượng các mùa khác nhau

Vì sao có hiện tượng các mùa khác nhau tên Trái Đất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bầu trời xanh dương

Ai là người đã lý giải ra tại sao bầu trời lại có màu xanh dương ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các thành phần trong của trái đất

Trái đất gồm 3 phần đó là : Lớp vỏ trái đất , Lớp trung gian , Lõi trái đất . Vậy hãy cho biết :

Phần Lớp vỏ trái đất có độ dày bao nhiêu ? và nhiệt độ bao nhiêu ?

Phần Lớp tung gian có độ dày bao nhiêu ? và nhiệt độ bao nhiêu ?

Phần Lõi trái đất có độ dày bao nhiêu ? nhiệt độ bao nhiêu ?

(NGƯỜI TA SO SÁNH BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT GIỐNG NHƯ

CÁI GÌ )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương và chiều của trọng lực

Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?
b) Một xe đạp có khối lượng 8kg sẽ có trọng lượng bao nhiêu ?< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay