trai song trứng

1 kết quả phù hợp trong mục trai song trứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển ở trai song trứng

Ở trai song trứng và ấu trùng phát triển ở :
a . Ngoài sông b . Trong mang của trai mẹ
c . Aó trai d . Tấm miệng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay