Trận chiến Bạch Đằng

1 kết quả phù hợp trong mục Trận chiến Bạch Đằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trận chiến Bạch Đằng

Câu 1.Vì sao nói trận chiến Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc?

Câu 2. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay