trọng lượng riêng

11 kết quả phù hợp trong mục trọng lượng riêng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật lý 6

một mẫu hợp kim chì-thép có m=664g, D=8,3 g/cm3. hãy xác định khối lượng của thép và chì có trong hợp kim biết: Dthép=7300 kg/m3 và Dchì=11300 kg/cm3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đảy Ac -si -met

Câu 1) Một vật có thể tích 0,25 m3 được nhúng ngập trong nước.
a) Tính lực đảy Ac -si -met tác dung lên vật . Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m3.
b) Vật sẽ chìm hay nổi hay lơ lửng nếu vật đó nặng 780 kg?
Câu 2) Một người có khối lượng 45 kg, đi trên mặt đất. Diện tích tiếp xúc giữa hai bàn chân với mặt đấtt là 30cm3.
a) Tính áp suất người đó gây ra với mặt đất.
b) Nêu cách khắc phục nếu người đó đi trên đất mềm(bùn lầy) bị lún.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính trọng lượng riêng

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích đáy S= 600cm2 và chiều cao h= 10cm nổi trên mặt một hồ nước có chiều sâu 0,53 m , phần gỗ chìm trong nước có chiều cao 3cm . Cho biết trọng lượng riêng của nước là d0 = 10000N/m3 . Hãy tính.
a.Trọng lượng riêng d1 của gỗ .
b.Công tối thiểu của lực để có thể nhấn chìm khối gỗ xuống đáy hồ .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính trọng lượng riêng của vật

. Cho một hệ thống ở trạng thái cân bằng (Như hình vẽ) biết
P1= 89N, L1= 1,5 m.,L2= 1,0 m.
- Trọng lượng của dây ròng rọc và dòn bẩy coi
như không đáng kể.
a) Tính P2.
b) Nhúng ngập vật có trộng lượng P1 vào nước
thì hệ thống trên còn cân bằng nữa không? Vì sao?
Muốn hệ thống trên trở lại cân bằng thì phải dịch chuyển vật có trọng lượng P2 đến vị trí nào?
( Biết trọng lượng riêng của nước là: 10.000N/m3 ).
Vật có trọng lượng P1 làm bằng đồng có Trọng lượng riêng là: 8900N/m3.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự phụ thuộc của lực đẩy Acsimet

Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
A. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.
B. Trọng lượng riêng của chất làm vật và thể tích của vật.
C. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng.
D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật

Khi thả một vật hình lập phương có cạnh 50cm vào một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 =12000N/m3 thì thể tích phần vật bị chìm bằng 3/5 thể tích vật.
a) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật.
b) Tính khối lượng riêng của vật.
c) Nếu ta thả vật đó vào trong chất lỏng thứ hai có trọng lượng riêng d2 =8000 N/m3 . Vật đó chìm hay nổi? vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm trọng lượng riêng

a/ Trọng lượng riêng là gì?
b/ Viết công thức tính trọng lượng riêng. Cho biết tên đại lượng và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính trọng lượng riêng

- Công thức tính trọng lượng riêng của một chất: d=frac{P}{V}
- Ý nghĩa các chữ có trong công thức:
+ d: Trọng lượng riêng của chất ( kg/m3 ).
+ P: Trọng lượng của chất ( kg ).
+ V: Thể tích của chất ( m3 ).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính trọng lượng

Đổi 100cm3 = 0,0001m3
Áp dụng công thức d=frac{D}{V}

Suy ra : P = d.V

Thay số ta có : P = 22000 . 0,0001 = 2,2 (N)

Đáp số: P = 2,2 (N)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị trọng lượng riêng

Đơn vị trọng lượng riêng là:
A.N/ m B. N/ m3 C. kg/ m2 D.kg/ m3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh

a)Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh ta cần dùng : một cái cân và một bình chia độ
b) HS biết tóm tắt.
Cho biết:
V : 500dm3 = 0,5m3
D : 2600kg/m3
m = ? (kg)
d = ? (N/m3 Bài giải
Khối lượng của pho tượng đá:D=frac{m}{V}Rightarrow m=D.V=2600.0,5=1300(kg)

Trọng lượng riêng của đá:
d = 10.D = 10.2600 = 26000 (N/m3)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay