Trọng tâm của tứ diện

3 kết quả phù hợp trong mục Trọng tâm của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD, chứng minh

Điểm là trọng tâm của tứ diện , chứng minh rằng : với mọi điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng ba đoạn thẳng đồng quy tại điểm

Cho tứ diện .Gọi theo thứ tự là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng ba đoạn thẳng đồng quy tại điểm là trung điểm của mỗi đoạn Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh rằng các đường thẳng cũng đồng quy tại điểm trên đây Chứng minh hệ thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện ABCD. Gọi A1; B1; C1; D1 tương ứng là trọng tâm của các tam giác

Cho tứ diện   tương ứng là trọng tâm của các tam giác . Gọi là giao điểm của Chứng minh: Chứng minh rằng: đồng quy.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay