Bài tập về trục chính

2 kết quả phù hợp trong mục trục chính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật qua thấu kính

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, một vật AB cao 5cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một đoạn 30cm.
a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính đó( vẽ theo tỉ lệ tùy ý ). Nêu tính chất của ảnh? (1.0đ)
b) Nếu ảnh cách quang tâm O một đoạn 15 cm. Tính chiều cao của ảnh? (1.0đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu cách vẽ trục chính và quang tâm

Cho AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính.
a) Ảnh A’B’ là ảnh gì? Thấu kính loại gì? Vì sao?
b) Hãy vẽ và nêu cách vẽ trục chính, quang tâm,
tiêu điểm của thấu kính.
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay