Trục đối xứng

6 kết quả phù hợp trong mục Trục đối xứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị

Cho hàm số .a) Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.b) Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm trục đối xứng.c) Tìm trên đồ thị các khoảng mà ở đó tung độ y nhận giá trị không âm, những khoảng mà y < .d) Suy ra đồ thị hàm số từ đồ thị hàm số đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về trục đối xứng

Cho hàm số : : Tìm tất cả giá trị của m để cắt tại 2 điểm phân biệt đối xứng nhau qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm 2 điểm trên đồ thị hàm số sao cho chúng đối xứng nhau

Cho hàm số (C) Tìm điểm trên đồ thị hàm số sao cho chúng đối xứng nhau qua tâm Tìm điểm trên đồ thị hàm số sao cho chúng đối xứng nhau qua đt .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=-1 làm trục đối xứng

Cho hàm số Chứng tỏ rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm trục đối xứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng đồ thị hàm số có một trục đối xứng thẳng đứng

Cho hàm số Chứng tỏ rằng đồ thị hàm số có một trục đối xứng thẳng đứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ác định m để đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với Oy

Cho hàm số Xác định để đồ thị hàm số có trục đối xứng song song với


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay