trục hoành

4 kết quả phù hợp trong mục trục hoành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đồ thị tiếp xúc với đồ thị

Bài 1: Tìm m sao cho
Resized Image
tiếp xúc với đường thẳng y = -x + 7.
Bài 2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
tiếp xúc với trục hòanh.
Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
tiếp xúc với đồ thị hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đồ thị hàm số

Bài 1: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại ba điểm phân biệt.
Bài 2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
không cắt trục hòanh.
Bài 3: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại 4 điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị

Bài 1 Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Resized Image

2: Tìm m để đồ thị hàm số
Resized Image
cắt trục hòanh tại ba điểm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1 Một xe mô tô đi từ A đến B (cách nhau 60km) theo thời gian đã ấn định. nửa quãng đường đầu xe đi nhanh hơn với vận tốc dự định 10km/h và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 6km/h. Biết rằng xe về đúng B với thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định của xe mô tô là bao nhiêu?
Bài 2) Cho hàm số: y = (k - 3)x + k’ (d) Tìm các giá trị của k, k’ để đường thẳng (d):
a) Đi qua hai điểm A(1;2), B(-3;4).
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Resized Image
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Resized Image
c) Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay