Trục lớn của elip

1 kết quả phù hợp trong mục Trục lớn của elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ giao của đường thẳng x-y+2=0

Trên mặt phẳng cho đường elip có phương trình: Xác định độ dài hai trục, tiêu cự, tâm sai, tọa độ tiêu điểm, các đỉnh của elip Xác định tọa độ giao của đường thẳng với elip Với giá trị nào của thì đường thẳng có điểm chung với elip


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay