trục lớn

4 kết quả phù hợp trong mục trục lớn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của Elip

1.Cho
Resized Image
Tìm độ dài trục lớn, trục bé, tiêu cự, tâm sai, tiêu điểm, tạo độ các đỉnh
2.Viết phương trình chính tắc của Elip biết độ dài trục lớn bằng 10 và một tiêu điểm có tọa độ (-2;0)
3.Viết phương trình chính tắc của Elip biết độ dài trục lớn bằng 10 và Elip đi qua một điểm A(3;1)
4.. Viết phương trình chính tắc của Elip biết EliP đi qua hai điểm A(4;1) và B(1;2).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình elip

Viết phương trình elip có tâm đối xứng O, hai trục đối xứng Ox, Oy, các tiêu điểm nằm trên trục tung và
1/ Độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự 8
2/ Độ dài trục nhỏ là 16 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn 32/3 và tâm sai e=3/4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ giao của đường thẳng x-y+2=0

Trên mặt phẳng cho đường elip có phương trình: Xác định độ dài hai trục, tiêu cự, tâm sai, tọa độ tiêu điểm, các đỉnh của elip Xác định tọa độ giao của đường thẳng với elip Với giá trị nào của thì đường thẳng có điểm chung với elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy hãy lập phương trình chính tắc cuả Elip

Trên mặt phẳng tọa độ hãy lập phương trình chính tắc cuả Elip có độ dài trục lớn là , các đỉnh trên trục nhỏ và hai tiêu điểm cùng nằm trên một đường tròn.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay