trục nhỏ

2 kết quả phù hợp trong mục trục nhỏ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình elip

Viết phương trình elip có tâm đối xứng O, hai trục đối xứng Ox, Oy, các tiêu điểm nằm trên trục tung và
1/ Độ dài trục lớn là 10 và tiêu cự 8
2/ Độ dài trục nhỏ là 16 và tâm sai e=3/5
3/ Khoảng cách giữ các đường chuẩn 32/3 và tâm sai e=3/4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ giao của đường thẳng x-y+2=0

Trên mặt phẳng cho đường elip có phương trình: Xác định độ dài hai trục, tiêu cự, tâm sai, tọa độ tiêu điểm, các đỉnh của elip Xác định tọa độ giao của đường thẳng với elip Với giá trị nào của thì đường thẳng có điểm chung với elip


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay