Trục tọa độ

13 kết quả phù hợp trong mục Trục tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ

Cho hàm số y = f(x) = 2x.
a. Tính
Resized Image
b. Vẽ đồ thị của hàm số trên
c. Biểu diễn các điểm A(2; -2) : B( -1; -2) : C( 3 : 4) trên hệ trục tọa độ.
d. Trong ba điểm A, B, C ở câu c điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số
y = 2x ? Vì sao ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm

Câu 1
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hàm số y = -2x + 4 có đồ thị là đường thẳng (d)
a)Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) với hai trục toạ độ .
b)Tìm trên (d) điểm có hoành độ bằng trung độ .
Câu 2
Cho phương trình bậc hai ( ẩn số x) :
Resized Image
a) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các parabol

1.Lập phương trình các parabol sau:
a)đi qua 3 điểm A(1;4) ,B(– 1;8) ,C(2;5)
b) có đỉnh S(2;3) và đi qua điểm A(1;2)
2..Cho hàm số y = x2 – 2x – 1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ oxy , cho A(4 ;-1) , B(-2 ;- 4) và C( -2;2)
a) Tính chu vi tam giác ABC
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác và toạ độ điểm I sao cho

Resized Image
c) Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chuyển động của vật

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ điểm A, với độ lớn gia tốc bằng 2 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động; trục tọa độ Ox trùng với quĩ đạo chuyển động, gốc O trùng với A, chiều dương là chiều chuyển động.
a. Viết phương trình chuyển động của vật. Tìm tọa độ của vật tại thời điểm t = 1 phút.
b. Viết phương trình vận tốc của vật. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm t = 1 s.
c. Tìm thời gian vật đi được quãng đường 100 m kể từ gốc thời gian.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa 2 đường thẳng

Trong không gian có hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A, B, C, D thoả mãn:
A(5; 1; 3) B(1; 6; 2) C(5; 0; 4)

a) Chứng minh AC và BD chéo nhau.
b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD.
c) Viết phương trình đường thẳng AC, phương trình mặt phẳng (BCD).
d) Tính: - Góc giữa 2 đường thẳng AC và BD.
- Góc giữa đường thẳng AC và (BCD).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mp với hệ trục toạ độ Oxy cho điểm I(a;b) và (d): ???. Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép vị tự tâm I, tỉ số k=?.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng ban đầu cực đại

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng ban đầu cực đại của quang êlectron vào tần số của bức xạ chiếu tới bề mặt kim loại làm catốt trong hệ trục toạ độ W_{do max}Of có dạng
A. là một đường parabol. B. là một đường hypebol.
C. là đường thẳng đi qua gốc toạ độ. D. là một đoạn thẳng không đi qua gốc toạ độ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trung điểm

Trên trục cho hai điểm có tọa độ lần lượt là .a) Tìm tọa độ của điểm sao cho b) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn .c) Tìm tọa độ của điểm sao cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ của điểm

Trên trục cho hai điểm có tọa độ lần lượt là . Tìm tọa độ điểm biết .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ của véc tơ đối

Trên trục cho các điểm có tọa độ lần lượt là .Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục.b) Tính độ dài đại số của và suy ra hai vec-tơ ngược hướng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình của mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng: và điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm song song với đường thẳng đồng thời khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Bốn điểm phân biệt trên trục được gọi là một hàng điểm điều hòa khi: , kí hiệu . Chứng minh:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay