trục tung

3 kết quả phù hợp trong mục trục tung
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số
Resized Image
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm phân biệt M, N đối xứng nhau qua trục tung.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Cho hàm số y = ( 2- m)x + m -1 (d)
a) Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất?
b)Với giá trị nào của m thì đường thẳng d song song với đường thẳng
y = ( 2m + 1)x – m?
c) Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt đường thẳng y = - x + 4 tại một điểm trên trục tung?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1 Một xe mô tô đi từ A đến B (cách nhau 60km) theo thời gian đã ấn định. nửa quãng đường đầu xe đi nhanh hơn với vận tốc dự định 10km/h và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 6km/h. Biết rằng xe về đúng B với thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định của xe mô tô là bao nhiêu?
Bài 2) Cho hàm số: y = (k - 3)x + k’ (d) Tìm các giá trị của k, k’ để đường thẳng (d):
a) Đi qua hai điểm A(1;2), B(-3;4).
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Resized Image
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Resized Image
c) Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay