trung á

3 kết quả phù hợp trong mục trung á
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dầu mỏ và khí đốt của châu Á

Dầu mỏ và khí đốt của châu Á tập trung chủ yếu ở:
A. Khu vực Tây Nam Á và Đông Á B. Khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
C. Khu vực Tây Nam Á và Đông Nam Á. D. Khu vực Tây Nam Á và Bắc Á.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình của khu vực Tây và Trung Âu ?

Phân tích đặc điểm của ba khu vực địa hình của khu vực Tây và Trung Âu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc Tây Nam Á

a) Trình bày hiện trạng và nguyên nhân của vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố thường xuyên xảy ra ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á?
b) Hậu quả của vấn đề đó đến phát triển kinh tế xã hội khu vực và thế giới?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay