trùng biến hình

10 kết quả phù hợp trong mục trùng biến hình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Di chuyển của động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
a. Trùng biến hình. b. Trùng roi. c. Trùng giày. d. Trùng li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh

Các động vật nguyên sinh sống ký sinh là :
A, Trùng giày, trùng kiết lị. C, Trùng sốt rét, trùng kiết lị.
B, Trùng biến hình, trùng sốt rét. D, Trùng roi xanh, trùng giày.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng có hạt diệp lục

Trùng nào có hạt diệp lục?
A. Trùng roi B. Trùng biến hình C. Trùng giày D. Trùng sốt rét

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh trùng kiết lị với trùng biến hình

Trình bày những điểm giống nhau và khác nhau của trùng kiết lị với trùng biến hình?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bắt mồi của trùng biến hình

Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng biến hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng biến hình khác với trùng kiết lị

Trùng biến hình khác với trùng kiết lị ở đặc điểm:
a. có chân giả b. có hình thành bào xác
c. là động vật nguyên sinh d. di chuyển tích cực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng kiết lị giống với trùng biến hình

Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm:
a. có chân giả b. có chân giả ngắn c. có chân giả dài d. chân giả bị tiêu giảm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di chuyển của trùng biến hình

Trùng biến hình di chuyển là nhờ :
a . roi b . lông bơi
c . chân giả d . cơ vòng, cơ dọc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Di chuyển của trùng biến hình

Trùng biến hình di chuyển là nhờ :
a . roi b . lông bơi
c . chân giả d . cơ vòng, cơ dọc< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay