trung đại

4 kết quả phù hợp trong mục trung đại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu

Các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Au thời hậu kì trung đại:
- Nguyên nhân.
- Kết quả các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu.
- Thắng lợi của các cuộc phát kiến địa lí là thắng lợi trên lĩnh vực nào ở Tây Au?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân sự xuất hiện tư hữu

Câu 1 (4 điểm)
Nguyên nhân của sự xuất hiện tư hữu? Sự xuất hiện tư hữu dẫn đến xã hội biến đổi như thế nào?
Câu 2 (6 điểm)
Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí thời hậu kì trung đại ở Tây Âu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của thành thị trung đại châu Âu

Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại

Trình bày nguyên nhân của sự xuất hiện thành thị trung đại< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay