trung hòa

13 kết quả phù hợp trong mục trung hòa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa sự ra đời nước CHND Trung Hoa

Nêu ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hòa ND Trung Hoa ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật nhiễm điện tích âm

Khi nào một vật nhiễm điện âm? Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các mảnh giấy vụn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa? Nêu các giai đoạn phát triển của lịch sử Trung Quốc từ 1949 đến nay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa ra đời nước CHND Trung Hoa

Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

-Nêu ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vật nhiễm điện âm khi

Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiểm điện âm vì:
A. Vật đó mất bớt điện tích dương
B. Vật đó nhận thêm điện tích dương
C. Vật đó mất bớt electron
D. Vật đó nhận thêm electron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn lực tương tác

Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách nào đó có 4.10^{12} electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó chúng hút hay đẩy nhau? Tính độ lớn lực tương tác đó
A. Hút nhau F = 23mN B. Hút nhau F = 13mN
C. Đẩy nhau F = 13mN D. Đẩy nhau F = 23mN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điện tích tự do

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.
B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.
C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.
D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điện tích của vật

Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hoà về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào nếu ta cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B:
A. B mất điện tích B. B tích điện âm
C. B tích điện dương D.B tích điện dương hay âm tuỳ vào tốc độ đưa A ra xa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điện tích âm

Trước khi cọ xát, trong thanh thuỷ tinh và mảnh lụa đều có điện tích âm và điện tích dương vì:
A. Chúng đều chưa bị mất điện tích âm và điện tích dương B. Chưa có sự dịch chuyển qua lạiu của các êlectrôn
C. Mỗi nguyên tử của chúng đều ở trạng thái trung hoà về điện
D. Mỗi nguyên tử đều được cấu tạo từ hạt nhân mang điện tích dương và các êlectrôn mang điện tích âm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hỗn hợp hai axit no, đơn chức

Một hỗn hợp hai axit no, đơn chức , mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.Lấy m gam hỗn hợp rồi cho them vào đó 75 ml dung dịch NaOH 0,2M. Để trung hoà NaOH còn dư cần thêm 25ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 1,0425 gam chất rắn khan. Công thức của axit có nguyên tử cacbon bé hơn là
A. C3H7COOH B.C2H5COOH C.HCOOH D.CH3COOH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về trung hòa dung dịch

Chia dung dịch H3PO4 thành 3 phần bằng nhau:
- Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml dung dịch NaOH 1M.
- Trộn phần hai với phần ba rồi cho tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như đã dùng ở phần một, cô cạn thu được m gam muối. Giá trị m là:
A. 27,2 gam. B. 24,0 gam. C. 16,4 gam. D. 26,2 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Oxi hóa anđehit đơn chức

Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam chất rắn khan. Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là

A. 21,6 gam. B. 5,4 gam. C. 10,8 gam. D. 27,0 gam.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay