trùng kiết lỵ

7 kết quả phù hợp trong mục trùng kiết lỵ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại của trùng kiết lỵ

Câu 1 )
Trùng kiết lỵ có hại như thế nào đối với sức khỏe con người ?
Câu 2 )
Nhiều ao đào thả cá , trai không thả mà tự nhiên có , tại sao ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp

Câu 1
Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?
Câu 2(2điểm)
Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng : về tập tính và môi trường sống?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ là:
a. Đường máu. b. Đường hô hấp. c. Đường tiêu hóa. d. Cả ba đường trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của trùng kiết lỵ

Đặc điểm của trùng kiết lỵ?
A. Có chân giả B. Có hình thành bào xác
C. Sống ký sinh trong ruột người D. Cả A,B,C đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét về các đặc điểm sau: Kích thước so với hồng cầu, con đường truyền dịch bệnh, nơi kí sinh, tác hại ,tên bệnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng kiết lị giống với trùng biến hình

Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm:
a. có chân giả b. có chân giả ngắn c. có chân giả dài d. chân giả bị tiêu giảm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay