trung mỹ

2 kết quả phù hợp trong mục trung mỹ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dân số trung mỹ và nam mỹ

Trung và Nam Mỹ có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao :
a. 1,7 b. trên 1,7 c. dưới 1,7 d. 7,1< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay