trung quốc

27 kết quả phù hợp trong mục trung quốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc

a.Trình bày đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc và những thuận lợi, khó khăn
của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
b. Trình bày kết quả hiện đại hoá trong công nghiệp của Trung Quốc. Nguyên nhân nào đưa đến kết quả đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa của Trung Quốc

Trình bày những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến trong lĩnh vực tư tưởng – tôn giáo và kiến trúc? Nêu những hiểu biết của em về tư tưởng Nho giáo ở Trung Quốc thời phong kiến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc

1. Cho biết đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc? Vỡ sao cú sự phõn bố dõn cư như thế?
2. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đỡnh đó cú tỏc động như thế nào đến dân cư Trung Quốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường

Sự phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường được thể hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc.

1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này?
2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp?
b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc

1. Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc
A. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đóng thuyền
C. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, dệt lụa
D. Giấy, luyện sắt, la bàn, thuốc súng
2. Chế độ chiếm nô là
A. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô và nô lệ
B. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô
C. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của nô lệ , bóc lột nôlệ.
D. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động nông dân công xã

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến thời Đường

1. Đặc điểm của chế độ phong kiến dưới thời Đường
A. Kinh tế phát triển toàn diện
B. Bộ máy cai trị hoàn chỉnh
C. Đẩy mạnh xâm lược lãnh thổ
D. Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao
2. Người đầu tiên khởi xướng Nho học ở Trung Quốc
A. Mạnh Tử
B. Khổng Tử
C. Mặc Tử
D. Lão Tử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc

Đặc điểm dân cư- xã hội Trung Quốc:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế trung quốc thời đường

Sự thịnh v¬¬ợng của Trung Quốc d¬¬ới thời Ь¬ờng đ¬ợc biểu hiện ở những mặt nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế Trung Quốc những năm gần đây

Nêu hiểu biết của em về đất nước Trung Quốc trong những năm gần đây (dân số, kinh tế và chính trị)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm dân cư Trung Quốc

Trình bày đặc điểm dân cư Trung Quốc? Giải thích vì sao dân -Dân số đông nhất thế giới, hơn 1.5 tỉ người (2005) chiếm 1/5 dân số thế giới

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ngành công nghiệp của Trung Quốc.

-trình bày về ngành công nghiệp của Trung Quốc.
- Tại sao dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng của Nhật Bản.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự ra đời nhà nước Trung Quốc

Vương triều nào mở đầu sự ra đời nhà nước Trung Quốc?
a. Nhà Tần b. Nhà Hạ c. Nhà Hán d. Nhà Chu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến nội chiến ở Trung Quốc

Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách thâm độc của trung quốc

- Bắt dân ta đóng nhiều loại thuế vô lí để bóc lột dân ta tận xương tủy.
- Cống nạp nhiều sản vật quớ.
- Bắt dõn ta lao dịch nặng nề.
- Đồng húa dõn ta.
- Chính sách đồng hoá dân tộc là chính sách thâm độc nhất.

ightarrow Vỡ thụng qua chính sách đồng hóa phong kiến Trung Quốc muốn dân ta quên đi phong tục tập quán, cội nguồn dân tộc để dễ dàng cai trị và biến nước ta thành thuộc địa của chúng mói mói.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các quốc gia cổ đại phương đông

Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở: A. Hoàng Hà B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc C. Trường Giang D. Sông Hằng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)?

Trình bày diễn biến cuộc Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của phong kiến trung quốc

Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là:
A. Chia nước ta thành quận huyện của Trung Quốc B. Bóc lột dân ta
C. Đồng hoá dân ta D. Đàn áp dân ta

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giai cấp xã hội Trung Quốc

Xã hội phong kiến Trung quốc gồm những giai cấp cơ bản nào?
A. Lãnh chúa và nông dân tá điền B. Địa chủ và nông dân tá điền.
C. Địa chủ và nông nô D. Lãnh chúa và nông nô< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay