trùng roi xanh

4 kết quả phù hợp trong mục trùng roi xanh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh là:
a. Tự dưỡng. b. Dị dưỡng. c. Tự dưỡng và dị dưỡng. d. Ký sinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh:
A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Kí sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của trùng roi xanh

Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ :
a. Diệp lục b. Roi và điểm mắt màu đỏ
c. Hạt dự trữ d. Roi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay