trung thể

5 kết quả phù hợp trong mục trung thể
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của trung thể

Trung thể đóng vai trò quan trọng trong:
A: Quá trình sinh tổng hợp prôtêin B: Quá trình nhân đôi của ADN
C: Hình thành thoi vô sắc D: Quá trình tiêu hoá E: Quá trình hô hấp tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của trung thể

Trung thể đóng vai trò quan trọng trong: A: Quá trình sinh tổng hợp prôtêin B: Quá trình nhân đôi của ADN C: Hình thành thoi vô sắc D: Quá trình tiêu hoá E: Quá trình hô hấp tế bào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành thoi phân bào

Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là :
a. Trung thể c. Không bào
b. Ti thể d. Bộ máy Gôn gi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động pha Gl của kỳ trung gian

Hoạt động xảy ra trong pha Gl của kỳ trung gian là :
a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan
b. Trung thể tự nhân đôi
c. ADN tự nhân đôi
d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay