trường sơn bắc

3 kết quả phù hợp trong mục trường sơn bắc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng núi Trường son Bắc và Trường sơn Nam

So sánh vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vùng núi Trường Sơn Bắc.

Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc

Dựa vào At-Lát Địa Lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục và các kiến thức đã học em hãy:
a) Xác định vị trí, đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc. Phân tích những ảnh hưởng của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu và sông ngòi của Bắc Trung Bộ.
b) Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay