tư bản chủ nghĩa

1 kết quả phù hợp trong mục tư bản chủ nghĩa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lãnh địa phong kiến

Câu 1
Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế trong lãnh địa?

Câu 2:(3 điểm)
Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ở Chân Âu được hình thành như thế nào ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay