tứ bội

4 kết quả phù hợp trong mục tứ bội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kiểu gen dị hợp

Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen AAaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ
A. frac{2}{9} . B.frac{1}{2} . C.frac{17}{18} . D.frac{4}{9} .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể tam nhiễm ruồi giấm

Trường hợp nào sau đây bộ NST của tế bào là một số lẻ?
(1). tế bào đơn bội cải bắp (2). thể tam bội đậu Hà Lan
(3). tế bào xoma châu chấu đực (4). thể tam bội lúa
(5). thể tam nhiễm ruồi giấm (6). thể một nhiễm người
(7). tế bào nội nhũ đậu Hà Lan (8). tế bào tứ bội cải củ
-Tổ hợp các ý đúng là:
A. 2,3,4,6,7 B. 1,2,3,5,6,7. C. 1,2,4,5,7,8 D. 2,3,4,5,7,8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về quá trình giảm phân

Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa thụ phấn với cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân bình thường, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là:
A. 1/2 B. 1/12 C. 1/36 D. 1/6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự không phân ly của nhiễm sắc thể

Sự không phân ly của toàn bộ nhiễm sắc thể vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra:
A. Thể tứ bội B. Thể khảm C. Thể tam bội D. Thể đa nhiễm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay