Tứ diện đều

5 kết quả phù hợp trong mục Tứ diện đều
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khai triển biểu thức

1)Một bao diêm còn một số que diêm. Bạn Văn thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình tứ diện đều . Bạn Lý lại thích chọn diêm xếp 1 mô hình hình chóp tứ giác. ( mỗi que diêm là một cạnh của tứ diện, hình chóp). Hai bạn nhận thấy số cách chọn diêm của họ là bằng nhau. Hỏi bao diêm đó còn bao nhiêu que diêm? Mỗi bạn có bao nhiêu cách chọn diêm để xếp thành mô hình mà mình ưa thích?
2)Khai triển
Resized Image

3) Lớp 11B có tất cả 48 học sinh. Cô giáo chủ nhiệm có bao nhiêu cách chia các bạn này vào 4 tổ mà mỗi tổ có đúng 12 người?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AD, gọi P là điểm thuộc cạnh AC sao cho PA= 2 PC.
1)Chứng minh rằng MN song song mặt phẳng (BCD)
2)Gọi I, J là các giao điểm của BC và DC với mặt phẳng (MNP),hãy xác định các điểm I và J, chứng minh rằng IJ song song với MN.
3) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (PIJ) và (PBD)
4) Chứng minh rằng tứ giác BDIJ là hình chữ nhật, hãy tính diện tích tứ giác BDIJ.


0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng P đi qua M

Cho tứ diện đều cạnh và một điểm thuộc cạnh , đặt Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .Tính chu vi và diện tích thiết diện theo Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .chứng minh rằng chu vi của thiết diện không phụ thuộc vào vị trí của điểm trên cạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện đều kẻ đường cao Chứng minh ba đường thẳng đôi một vuông góc với nhau

Cho tứ diện đều kẻ đường cao và gọi là trung điểm của Chứng minh ba đường thẳng đôi một vuông góc với nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện đều Chứng minh rằng vuông góc

Cho hình tứ diện đều cạnh . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp Chứng minh rằng vuông góc với Gọi là trung điểm . Tính góc giữa


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay