Tứ diện vuông

10 kết quả phù hợp trong mục Tứ diện vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Chứng minh tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng H là trực tâm của Delta ABC

Cho tứ diện đôi một vuông góc với nhau.Gọi là hình chiều vuông của điểm trên mặt phẳng Chứng minh rằng Chứng minh rằng là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng các góc của tam giác đều nhọn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nó Tính độ dài đừng cao

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông đỉnh ta lấy a) Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nób) Tính độ dài đừng cao hạ từ xuống mặt phẳng . Gọi là điểm đối xứng của qua . Chứng minh rằng là tứ diện đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác vuông Chứng minh trung điểm Tính cosin Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai tứ diện và có các cạnh tương ứng tỉ lệ Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.

Cho hai tứ diện có các cạnh tương ứng tỉ lệ, nghĩa là .Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện trong đó OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau Chứng minh H là trực tâm tam giác Chứng minh hệ thức

Cho tứ diện trong đó đôi một vuông góc với nhau. Kẻ .1. Chứng minh là trực tâm tam giác .2. Chứng minh hệ thức .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện OABC có ba mặt OAB,OAC,OBC là những tam giác vuông tại đỉnh

Cho tứ diện có ba mặt là những tam giác vuông tại đỉnh Gọi lần lượt là góc giữa mặt phẳng với các mặt phẳng Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam diện Chứng minh rằng SH//(ABC)

Cho tam diện đôi một vuông góc.Lấy các điểm trên .Gọi là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng . Từ đó suy ra :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tứ diện

Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh rằng ba đoạn thẳng đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn. Điểm được gọi là trọng tâm của tứ diện đã cho.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay