tuổi của trai

1 kết quả phù hợp trong mục tuổi của trai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tuổi của Trai

Có thể xác định tuổi của Trai nhờ:
A. Căn cứ độ lớn của vỏ. C. Căn cứ vào các vòng tăng trưởng trên vỏ.
B. Căn cứ độ lớn của thân. D. Cả 3 câu trên A,B,C đều đúng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay